Toelatingseisen

A. Voor de basistrainingen gelden de volgende toelatingseisen:

Tot de basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:

1. Opleiding
Universitaire masteropleiding tot psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, danwel opgeleid tot verpleegkundig specialist (MSc) met specialisatie GGZ in combinatie met artikel 14 BIG-registratie,
aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

  • BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties
  • registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid)
  • registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG
  • registratie als Seksuoloog NVVS

2. Werkervaring
Ten minste 16 uur per week werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg of een naar het oordeel van de registratiecommissie daaraan gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg, doelgroep volwassenen (bij deelname aan training volwassenen)

B. Voor de vervolgtrainingen gelden de volgende toelatingseisen:

1. U heeft een door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) erkende basistraining EMDR gevolgd.

2. U heeft een, door een door de VEN erkende supervisor, afgetekend supervisiebeoordelingsformulier. Deze moet u bij de start van de training kunnen laten zien.

3. U bent ten minste 16 uur per week werkzaam in de GGz waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg.

Als u twijfelt of u aan de toelatingseisen voldoet, kunt u een e-mail sturen naar:
hjoppenheim@live.nl
of naar
info@emdr.nl van de Verenging EMDR Nederland